Práce s hlasem je vedena formou workshopu pro skupinku lidí, kde s hlasem pracujeme jako s harmonizačním nástrojem, učíme se vnímat hlas v těle, vnímat, jak tělo i náš energetický systém na hlas reagují a jak zvuk uvolňuje napětí. 
Hlas je propojen nejen se zpěvem, osobním projevem, ale hlouběji i s pravdou, kterou žijeme, se soucitem, nasloucháním, hranicemi a svobodou. Je jedním z klíčů k projevení sebe sama, k vyjádření se a můžeme jím filtrovat napětí, vyjádřit soucit, radost, nebo dát průchod jakémukoliv dalšímu pocitu. 
Záměrem workshopů je otevřít svůj hlas, zvědomit a uvolnit bloky, které s hlasem máme spojené, ale také otevřít se svému hlasu.
Součástí jsou jednoduchá cvičení a techniky, které nám pomáhají vnímat potenciál našeho hlasu a zároveň uvolňovat, co je potřeba.
Ve skupině nás pak vede hlas k souhře a ladění se na sebe navzájem. 

Co nás čeká:

  • Práce s dechem
  • Práce s hlasem
  • Rezonance
  • Intuitivní zpěv
  • Circle songs
  • Hlasová harmonizace
  • Hlasová lázeň a relaxace
  • Teorie i praxe
  • Meditace

Datum konání je plánován na 4-5.12.2022 v Praze na Vinohradech. Více informací a možnost přihlášení s předstihem sdělím. 

Žádná položka